رفتن

 

اتوبان مشهد- ....

میل رفتن دارم. میل یک شب تا صبح توی اتوبانهای بزرگ، روی صندلی های جلوی اتوبوس نشستن و خیره شدن به جاده.

بخشی از من هست که همیشه، همیشه رفتن را برمی گزیند. بخشی از من هست که ربط پنهانی با جاده های تو در توی شب دارد.

بخشی از من هست که عجیب دلش می خواهد برود، گیرم که بدون مقصد...

بخشی از من سالهاست که همچنان در حال رفتن است...

/ 3 نظر / 28 بازدید
آدم

داغی یک آدم از هوس نیست از وجود حوا هست و نه هوا

مولود

اینقدر لم دادن در صندلی ماشین و خیره شدن به دور دست ها را دوست دارم که حد ندارد!!![خجالت]

عباس حکمت

سلام: آدما دنبال چیزی هستند که یک وقتی در عالم ذر آن را دیده وپسندیده اند .و عاشق آن شده اند ! حالا در دنیا به دنبال همان می گردند و به هر چه که می رسند خیال می کنند همان است اما بزودی می فهمند که اشتباه گرفته اند .باز می روند سراغ دیگری و باز می بینند که ... همینطور زندگی ادامه دارد وتا به آن معشوق حقیقی و ازلی نرسند آرام نمی گیرند !این گو واین هم میدان بچرخ تا بچرخیم [گل]