نوشتن برای هیچ کس: سه نقطه برای آسو

نوشته بودم جایی که از سه نقطه‌ی سرگردان خوشم می‌آید... یک جور درک معلق و سردرگم از زندگی است... بین گفتن و نگفتن است مرز ناشناخته‌ی زبان و دل است که یک جور کش داری شیرین است.

حالا هم این سه نقطه ها را دوست دارم. وقتی سه نقطه می گذاری که فراتر از کلمه بفهممت... وقتی سه نقطه میگذارم که به موسیقی سکوتم گوش بدهی... وقتی باور کرده ام و باور کرده‌ای که دنیا دنیا حرف پشت این سه نقطه ها چقدر دلنشین است... که دلهای آدمها چقدر می‌تواند از کلمه فراتر برود که سکوت بشود و زبان سکوت قلبی تپنده را بفهمد.

من این سه نقطه ها را دوست دارم

من این موسیقی عظیم سکوت را دوست دارم

من...

...

/ 2 نظر / 23 بازدید
مولود

سوما جان!! دکتر فتوحی این ... را در کتاب سبک شناسی شان، ویژگی سبکی زنانه دانسته اند... عجیب مثل هم فکر می کنیم، من اینقدر 3 نقطه دوست دارم که حتی تو نوشته های رسمیم هم استفاده می کنم...[لبخند][خنده]

منا جوووووووون

... خودت بگیر دیگه...........