چند فنجان «تو»...

  فنجان اول: من بخشی از خودم را روی شانه‌ات جا گذاشته ام بویی، خاطره‌ای، رد نگاهی، لبخندی یا تار مویی شاید... تو با تمام تکه‌هایت توی فنجان من حل ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 27 بازدید
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
6 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
مهر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست